ଏଠାରେ ମୃ-ତ୍ୟୁ ହେଲେ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଖା-ଇଯା-ନ୍ତି ମୃ-ତ ଶ-ରୀ-ରକୁ ,ଏହାର କାରଣ ଜାଣିଲେ ବିଶ୍ଵାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ

ଏହି ଦୁନିଆ ବହୁତ ବଡ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନର ରହିବା ଏବଂ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ । ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଥିବେ କିମ୍ବା ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଘୁଷୁରି, ହରିଣ, ହାତୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଦୁଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି କି ମୂଷା ବି ସବୁକିଛି ଖା-ଇଯା-ନ୍ତୀ । କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ଜନଜାତି ସହିତ ଭେଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମାଂ-ସ ଖା-ନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଅ-ନ୍ତି-ମ ସଂ-ସ୍କା-ର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏହା କରନ୍ତି

Google

ଏଠାରେ ଆମେ କହୁଥିବା ଜନଜାତିର ନାମ ୟାନୋମାମି ଜନଜାତି । ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ବ୍ରାଜିଲ ଏବଂ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହି ଜନଜାତି ୟାନାମ କିମ୍ବା ସିନେମା ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା । ଏହି ଜନଜାତିର କିଛି ପରମ୍ପରା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ଜାଣି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହି ଆଦିବାସୀମାନେ ଆ-ଧୁନି-କୀକ-ରଣ ଏବଂ ପା-ଶ୍ଚା-ତ୍ୟକ-ରଣ ଦ୍ୱାରା ଜମାବି ପ୍ର-ଭାବି-ତ ନୁହଁନ୍ତି। ଏମାନେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପ-ରମ୍ପ-ରାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।

ଏହି ଜନଜାତିର ଏଣ୍ଡୋକାନିବାଲିଜିମ୍ ନାମକ ଏକ ବି-ଚି-ତ୍ର ପ-ରମ୍ପ-ରା ରହିଛି। ଏହି ପ-ରମ୍ପ-ରା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଜନଜାତି ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଶ-ବଦା-ହ କରନ୍ତି । ଏଥିରେ ନିଜ ଜନଜାତିର ମୃ-ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାଂ-ସ ଖା-ଇବା-ର ପ୍ରଥା ଅଛି।

Google

ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଅନନ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ପଛରେ ୟାନୋମାମି ଜନଜାତି ର ଏକ ଭିନ୍ନ ତ-ର୍କ ଅଛି । ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ମୃ-ତ୍ୟୁ ପରେ ଆ-ତ୍ମାକୁ ସଂ-ରକ୍ଷ-ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୃ-ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ଶ-ବ ସଂ-ପୂ-ର୍ଣ୍ଣ ଜ-ଳିଯା-ଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଏହାକୁ ଖା-ଆ-ନ୍ତି ।

ଏହି ଆଦିବାସୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ଶ-ବକୁ ଜା-ଳି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ପୋ-ଡିଯା-ଇଥିବା ଶରୀରର ମୁହଁରେ ହସିବା ଆ-କୃ-ତି ର ରଙ୍ଗ ଦିଅନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମୃ-ତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇ କା-ନ୍ଦ-ନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଃ-ଖ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି । ଏହା ମୃ-ତମା-ନଙ୍କର ପା-ରମ୍ପା-ରିକ ସ-ମା-ଧି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା ।

Google

ଏଭଳି ଏକ ଅ-ଦ୍ଭୁ-ତ ପ-ରମ୍ପ-ରା ବିଷୟରେ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ । ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ତ ମଣିଷ ଶ-ରୀ-ର ଖାଇବା ବିଷୟରେ ଶୁଣିକି ହିଁ ଶରୀରରେ କ-ମ୍ପ-ନ ହୋଇଥାଏ । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେହି ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଶ-ବ ଖାଇବା କଥା କିପରି ଚିନ୍ତା କରିବ। ତେଣୁ ପ-ରମ୍ପ-ରା ଏହି ଜନଜାତି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ହ-ଜ-ମ ହେଉ ନାହିଁ ।

ଏହି ଅନନ୍ୟ ପ-ରମ୍ପ-ରା ବିଷୟରେ ତୁମର ମତାମତ କ’ଣ? ମଣିଷ ମାଂ-ସ ଖାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? ଦୟାକରି କାମେଟ୍ ରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *