ପାସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ? କେବଳ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଯିବାବାକୁ ପଡିବ କେନ୍ଦ୍ରକୁ

ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଛି। ପାସପୋର୍ଟ ସେବା ପୋର୍ଟାଲ ଦ୍ବାରା ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ପାସପୋର୍ଟ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଏଠାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଉପାୟ କହୁଛୁ ଯାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆପଣ ସହଜରେ ଅନଲାଇନ୍ ପାସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହୀରଖୁଛୁ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଜିନାଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡିକୁ ପାସପୋର୍ଟ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ।

ଆବେଦନ କରିବାର ୯୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାସପୋର୍ଟ ଅଫିସକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ । କରୋନା ଗାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ପାସପୋର୍ଟ ଅଫିସକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାସପୋର୍ଟ ସେବା ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ । ଏଠାରେ ରେଜିଷ୍ଟର ନାଓ (register now) ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ । ଠିକ୍ ଭାବରେ ସବୁ ଡିଟେଲ କୁ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ । ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତମ ପାସପୋର୍ଟ ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ଚୟନ କରିପାରିବେ । ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ।

ସବୁ ତଥ୍ୟ ଦବା ପରେ କ୍ୟାପଚା ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ପରେ ରେଜିଷ୍ଟର ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ । ଏବେ ପାସପୋର୍ଟ ସେବା ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟର ଆଇଡ୍ ଦ୍ବାରା ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ । ଏଠାରେ Apply for Fresh Passport/ Re-issue of passport ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ପାସପୋର୍ଟ କରିନାହାଁନ୍ତି ତେବେ ଯାଇକି ଫ୍ରେସ୍ ପାସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ପାସପୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ତିଆରି ହୋଇସାରିଛି, ତେବେ Reissue କୁ ଯାଆନ୍ତୁ । ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂ-ଚ-ନା ପୁରଣ କରନ୍ତୁ । ଏହା ପରେ ସବ୍ ମିଟ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ । ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେ ଅଣ୍ଡ ସେଦ୍ୟୁଲ୍ ଅର୍ ଅପଏଣ୍ଟ ମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହା ପରେ ତୁମେ ତୁମର ଅପଏଣ୍ଟ ମେଣ୍ଟ ନିର୍ଧାରିତ କରିପାରିବେ।

ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ମେସେଜ ମିଳିବା କିମ୍ବା ଆପଣ ଏହି ଫର୍ମର ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ । ତା’ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ application receipt ଏବଂ ଅର୍ଜିନାଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ସହିତ ପାସପୋର୍ଟ ଅଫିସକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ । ଏଠାରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପରେ ପାସପୋର୍ଟ ଅଫିସ୍ ରୁ ପାସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବ । ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଦିନ ଲାଗିପାରେ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *