ନଦୀ କୂଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅ-କ୍ଟୋ-ପ-ସ-କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଅ-କ୍ଟୋ-ପ-ସ ଟି ହ-ଠା-ତ ଆ-କ୍ର-ମ-ଣ କରକରିଦେଲା, ତା’ପରେ…ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ video

ଅ-କ୍ଟୋ-ପ-ସ୍ ଏପରି ଏକ ଜୀବ, ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଶା-ନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଅ-କ୍ଟୋ-ପ-ସ-କୁ ଆ-କ୍ର-ମ-ଣ କରିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଅ-କ୍ଟୋ-ପ-ସ୍ ସବୁବେଳେ ଶା-ନ୍ତ ଅ-ବ-ସ୍ଥା-ରେ ନଥାଏ । ବାସ୍ତବରେ ଅ-ଷ୍ଟ୍ରେ-ଲି-ଆ-ରୁ ଏପରି ଏକ ଘ-ଟ-ଣା ସା-ମ୍ନା-କୁ ଆସିଛି ଯେ-ଉଁ-ଠା-ରେ ଜଣେ ଅ-କ୍ଟୋ-ପ-ସ ରା-ଗି-ଯାଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉ-ପ-ରେ ଆ-କ୍ର-ମ-ଣ କରିଥିଲା। କ୍ରୋ-ଧି-ତ ଅ-କ୍ଟୋ-ପ-ସ୍ ହଠାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏ-ପ-ରି ଆ-କ୍ର-ମ-ଣ କଲା ଯେ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକ ଆ-ଶ-ଚ-ର୍ଯ୍ୟ-ଚକିତ ହେଇଗଲେ।

ଏହି ଘ-ଟ-ଣା-ଟି ପଶ୍ଚିମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଯେଉଁଠାରେ ଲା-ନ୍ସ କାର୍ଲସନ୍ ଯିଏ କି ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ ଭୂବିଜ୍ଞାନୀ ଅଟନ୍ତି, ସେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ କୂଳରେ ଏକ ଅ-କ୍ଟୋ-ପସକୁ ଦେଖିଲେ । ସେ ତାର ନିକଟତର ହୋଇ ଅ-ସା-ବ-ଧା-ତାର ସହ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ନିଜ ଝିଅ ସହିତ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଏତିକିରେ ଅ-କ୍ଟୋ-ପସ୍ ରା-ଗି-ଯା-ଇ ତାଙ୍କୁ ଆ-କ୍ର-ମ-ଣ କରିଦେଲା।

ଅ-କ୍ଟୋ-ପ-ସ୍ ଆ-କ୍ର-ମ-ଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଭ-ୟ-ଭୀ-ତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲାଲ୍ ରଙ୍ଗର ଧାର ମଧ୍ୟ ପଡିଗଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଯ-ନ୍ତ୍ର-ଣା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ । ପରେ ସେ ନିଜେ ନିଜ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ,କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅ-କ୍ଟୋ-ପସ୍ ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ରହିବାର ଥିଲା। ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଅ-କ୍ଟୋ-ପସ୍ କେତେ ବି-ପ-ଜ୍ଜ-ନକ ଭାବରେ ଆ-କ୍ର-ମ-ଣ କରିଥିଲା ​​।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *