ଚିତା ବା-ଘ ଏକ ପାର୍କରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉ-ପ-ରେ ହ-ଠା-ତ ଆ-କ୍ର-ମ-ଣ କରିଲା। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ପଳା-ଇଲା ବେଳେ ହେଲା ଏପରି:- ଦେଖନ୍ତୁ video

ଜାମ୍ମୁର ଗାନ୍ଧୀ ନଗର ଏରିଆର ଗ୍ରୀନ ବେ-ଲ୍ଟ ପା-ର୍କରେ ଏକ ଚିତା ବା-ଘ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆ-ହ-ତ ହୋଇଗଲା। ବଣ୍ୟଜୀବ ବିଭାଗ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ର-ୟା-ସ ଜା-ରି ରଖିଛି।

ପଶୁମାନଙ୍କର ବି-ଚି-ତ୍ର ଭିଡିଓ:-

ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁମାନଙ୍କର ବି-ପ-ଦପୂ-ର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ଭିଡିଓ ତ ଏପରି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମର ରୁମ ଟା-ଙ୍କି ଉଠେ ଓ ମନରେ ଡ-ର ବସିଯାଏ। ସେହି ପଶୁମାନଙ୍କର କିଛି ଭିଡିଓ ମଜାଳିଆ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖି ମନୋରଞ୍ଜନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ରୁ-ମ ଟା-ଙ୍କି ଉଠି-ବ ଏବଂ ଶ୍ଵା-ସ କମିଯିବ।

ଚି-ତା ବାଘ-ର ପା-ର୍କ-ରେ ଆ-କ୍ର-ମ-ଣ:-

ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆଇ ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହା ଜାମ୍ମୁର ଗାନ୍ଧୀନଗର ଏରିଆର ଗ୍ରୀନ ବେ-ଲ୍ଟ ପା-ର୍କର ଅଟେ। ଯେଉଁଠି ଏକ ଚିତା ବା-ଘ ଦ୍ୱାରା ଆ-କ୍ର-ମ-ଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆ-ଘା-ତ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ବଣ୍ୟଜୀବୀ ବିଭାଗ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଚିତା ବା-ଘ ଧରିବାକୁ ଚେ-ଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଜାଣିବା ଅନୁ-ସାରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଚିତା ବା-ଘ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଆ-ଘା-ତ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ପ-ଳା-ଇଥିଲା। ଏହି ସ-ମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘ-ଟ-ଣା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇ-ରାଲ ହେଉଛି।

ସେଠାରେ ଅନେକ ଲୋକ ରହି ଦେଖୁଥିଲେ:-

ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ପା-ର୍କରେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଗାଡିରୁ ଓ-ହ୍ଲା-ଇଛନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ ଏକ ଚିତା-ବା-ଘ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଆ-କ୍ର-ମ-ଣ କରିଛି। ସେହି ସମୟରେ ସା-ହ-ସ କରି ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ବା-ଡ଼ିରେ ପି-ଟି-ବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପ-ରେ ଚିତବାଘର ଆ-କ୍ର-ମ-ଣ କ-ମ ହେଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେଠାରେ ଚିତାବାଘ ଆ-କ୍ର-ମଣ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ସେଠାରେ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେଠାରୁ ଚିତାବାଘ କିଛି ଦୂର ଚାଲିଗଲା ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇ ବସିଗଲେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଜୀ-ବନ ବ-ଞ୍ଚି-ଗଲା।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *