ଶଯ୍ୟାରେ ପରିସ୍ରା କରୁଥିଲା ୫ବର୍ଷର ଛୋଟ ପୁତୁରା, ନିଜଖୁଡୀ ପିଟି-ପିଟି କଲା ହ-ତ୍ୟା

ଫଋଖାବାଦରେ ସଂପର୍କକୁ ପାତର ଅନ୍ତର କରୁଥିବାର ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ଖୁଡି ନିଜର ଛୋଟ ୫ବର୍ଷର ପୁତୁରାର ହ-ତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ହ-ତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଛୁଆର ଶବକୁ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। ଛୋଟ ଛୁଆଟିର ଦୋଷ କେବଳ ଏତିକି ଥିଲା କି ସେ ଥରେଥରେ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ପରିସ୍ରା କରି ଦେଉଥିଲା।

ପୋ-ଲିସ ଘଟ-ଣାର ଖୁଲା-ସା କରି ଖୁଡି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଗି-ର-ଫ କରି ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷସ୍ଥଳରୁ ଛୁଆର ଶ-ବ-କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିଛନ୍ତି।ପୂରା ଘ-ଟ-ଣା ଫତେହଗଡ କୋତବାଲି କ୍ଷେତ୍ରର ନ୍ୟୁ ଫୌଜୀ କଲୋନୀର ଅଟେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆ-ରୋ-ପୀ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ୫ବର୍ଷର ପୁତୁରା ୟଶ ପ୍ରତାପ ରହୁଥିଲା। ଛୁଆଟିର ମାଆଙ୍କର ମୃ-ତ୍ୟୁ ହୋଇ ସାରିଥିଲା, ଏମିତି ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଛୁଆକୁ ତାଙ୍କ ଖୁଡୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଳନପାଳନ ପାଇଁ ଛାଡିଥିଲେ।

ପୋ-ଲି-ସ କହିଛନ୍ତି କି ଛୁଆଟି ଥରେଥରେ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଶୌଚ କରି ଦେଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ଖୁଡୀଙ୍କୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗତ ୬ଫେବୃଆରୀ ଦିନ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଶେଯ ଉପରେ ଶୌଚ କରି ଦେଇଥିଲା। ଯାହାପରେ ଖୁଡୀ ଏତେ ବି-ର-କ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ କି ସେ ୟଶକୁ ଏତେ ବା-ଡ଼େ-ଇ ଥିଲେ ଯେ ତା’ର ମୃ-ତ୍ୟୁ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ମୃ-ତ୍ୟୁ ପରେ ଖୁଡି ଏହି କଥାର ସୂ-ଚ-ନା ନିଜ ବାପା କାୟମଙ୍ଗଜର ଜିଜୁଟା ନିବାସୀ ରାମ ବାହାଦୁରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ବାପା ନିଜ ଝିଅ ସାଥି ଦେବାପାଇଁ ଛୁଆର ଶ-ବ-କୁ ବ୍ୟାଗରେ ନେଇ ଗାଁରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ଗାତ ଖୋଳି ପୋ-ତି ଦେଇଥିଲେ। ଯାହାପରେ ଖୁଡୀ ଛୁଆଟିର ଅପ-ହ-ର-ଣର ସୂ-ଚ-ନା ପୋ-ଲି-ସ-କୁ ଦେଇଥିଲେ।

ଏହି ଘ-ଟ-ଣା-ର ତ-ଦ-ନ୍ତ ସମୟରେ ପୋଲି-ସଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଛୋଟ ଛୁଆଟିର ଖୁଡି ଉପରେ ହୋଇଥିଲା। ପୋ-ଲି-ସଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆଗରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ହ-ତ୍ୟା-ର ସବୁ ରହସ୍ୟ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ। ପୋ-ଲି-ସ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷସ୍ଥଳରୁ ଛୁଆର ଶ-ବ-କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରି ଖୁଡି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଗି-ର-ଫ କରି ନେଇଛନ୍ତି।

ଏହି ଘଟ-ଣାରେ ପୋ-ଲି-ସ ଅଧୀକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି କି ଫତେହଗଡ କୋତବାଲି କ୍ଷେତ୍ରର ନ୍ୟୁ ଫୌଜୀ କଲୋନୀ ନିବାସରୁ ଏକ ୫ବର୍ଷୀୟ ଛୁଆ ନି-ଖୋ-ଜ ହେବାର ଘ-ଟ-ଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଯାହାର ଆ-ଧା-ରରେ ଘଟ-ଣାକୁ ଜମା କରାଇ ତ-ଦ-ନ୍ତ ଆ-ରମ୍ଭ କରା ଯାଇଥିଲା। ତ-ଦ-ନ୍ତ ସମୟରେ ଛୁଆର ଖୁଡିଙ୍କ ଉପରେ ସ-ନ୍ଦେ-ହ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାର ଆଧା-ରରେ ଶକ୍ତ ଭାବରେ ପଚ-ରା-ଉ-ଚରା କରାଯିବାରୁ ମହିଳା ୫ବର୍ଷର ପୁ-ତୁ-ରା-ଙ୍କ ହ-ତ୍ୟା କରିବା କଥା ସ୍ବୀକାର କରି ନେଇଥିଲେ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *