ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଜିକ୍ ସର୍ବତ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଏହାର ଫଳ 1 ସପ୍ତାହରେ ଦେଖାଯିବ ।

ବେକିଂ ସୋଡା ଏବଂ ଆପଲ୍ ସାଇଡର୍ ଭିନେଗାର ଉଭୟ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ  | ଏହି ଉପାଦାନଗୁଡିକ ମିଶାଇ ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ସର୍ବତ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଅତି ସହଜ ଅଟେ | ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସବୁକୁ ସେବନ କରିବେ ଏଠାରେ ଶିଖନ୍ତୁ |

ମୋଟା ହେବା ହେତୁ ପେଟର ଚର୍ବି ବଢ଼ିବା ବହୁତ ନିତିଦିନିଆ କଥା | ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜିମ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ ସହିତ ଅନେକ ଉପାୟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି | କିନ୍ତୁ ପେଟର ଚର୍ବି ହ୍ରାସ କରିବା ନିଜେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର କାମ | ଜୀବନଶୌଳୀ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପରେ ଶରୀରର ଓଜନ ପ୍ରାୟତଃ କମିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଚର୍ବି ସେମିତି ହିଁ ରହିଥାଏ |

ପେଟର ଚର୍ବି ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଆପଲ୍ ଭିନେଗାର ଏବଂ ବେକିଂ ସୋଡା ପିଇବା ଏକ ନିଆରା ଘରୋଇ ଉପଚାର ଅଟେ | ବାସ୍ତବରେ, ଆପଲ୍ ଭିନେଗାର କ୍ଷାରୀୟ ଅଟେ | ଏହା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ମଜବୁତ ରଖେ ଏବଂ ଚର୍ମ ଏବଂ କେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଲାଭଦାୟକ | ଆପଲ୍ ସାଇଡର୍ ଭିନେଗାର ଏବଂ ବେକିଂ ସୋଡା ସର୍ବତ୍ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ |

ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଆପଲ୍ ଭିନେଗାର କିପରି କାମ କରେ?

ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଆପଲ୍ ଭିନେଗାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅନେକ ଉପାୟରେ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଥାଏ, ଯାହା ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ କୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ | ପେଟ ଏବଂ ଯକୃତରେ ଚର୍ବି ଜମା ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଭୋକ ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ | କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ଏବଂ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ହ୍ରାସ କରୁଥିବାବେଳେ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଇନସୁଲିନ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ |

ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ବେକିଂ ସୋଡା କିପରି କାମ କରେ?

ଚର୍ବି ହ୍ରାସ କରିବାରେ ବେକିଂ ସୋଡା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଟେ | ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ବେକିଂ ସୋଡା ଅଦୃଶ୍ୟତା ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ | ଏହା ଚର୍ବିକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କ୍ୟାଲୋରୀ ଖାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ରୋକିଥାଏ | ଏହା ପେଟର ଚର୍ବିକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ |

ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଆପଲ୍ ଭିନେଗାର ଏବଂ ବେକିଂ ସୋଡା କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ?

ଏହି ଦୁଇଟି ଉପାଦାନକୁ ମିଶାଇ ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଏକ ସର୍ବତ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଅତି ସହଜ | ଏପରିକି ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ |

ଏକ ଗ୍ଲାସରେ, ଏକ ଚାମଚ କଞ୍ଚା ଆପଲ ଭିନେଗାର ଏବଂ ଏକ ଚାମଚ ବେକିଂ ସୋଡା ମିଶାନ୍ତୁ |ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ମିଶାଇ ଏହାକୁ ଖାଆନ୍ତୁ | ଏହି ସର୍ବତ୍ ଅନେକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଏନଜାଇମ୍ ଥାଏ ଯାହା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଥାଏ | ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ସର୍ବତ୍ ଭୋକକୁ କମ୍ କରିଥାଏ ଯାହା ଓଜନ କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ |

ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ, ଆପଲ୍ ରସ ଏବଂ ବେକିଂ ସୋଡା ପାନୀୟ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣ ଡାଇବେଟିସ୍ ସହିତ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପୀଡିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ପାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଟି, ଖାଦ୍ୟ ପାଇପ୍ ଏବଂ ପେଟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ | ଏହି ସର୍ବତ୍ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଓଜନ ଶୀଘ୍ର ହ୍ରାସ ହୁଏ ନାହିଁ |

ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଆପଲ୍ ଭିନେଗାର ଏବଂ ବେକିଂ ସୋଡା ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ | କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ୍ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *